Timpanometrija - timpanogram + refleksi

Timpanometrija s utvrđivanjem kohleostapedijalnim refleksima
Timpanometrija - timpanogram + refleksi Cijena: 300 HRK Naručite se
Timpanometrija - timpanogram + refleksi